Voor wie?

In beginsel is een Thaibreak geschikt voor iedereen die een gezonde levenstijl nastreeft. Alvorens een Thaibreak aan te gaan wordt er wordt altijd gekeken naar de conditie en welzijn van deelnemers.

Burnout patiënten
Thaibreak heeft zich toegelegd op twee doelgroepen. Ten eerste mensen die door welke omstandigheid dan ook een burnout hebben opgelopen. Mensen met een burnout hebben vaak te maken gehad met veel stress en werkdruk. Een sombere kijk op het leven is hun deel. Een Thaibreak kan dit volledig omdraaien.

De positieve en gezonde invloeden van een Thaibreak laten ook mensen met een burnout niet onberoerd!

Herstel Burnout

Herstel Burnout